Voordelen als franchisegever:

Goed werkbaar organisatiemodel waar het accent niet ligt op de verhouding leverancier/afnemer. De marketing staat centraal dus de franchisegever en franchisenemer staan aan dezelfde kant gericht naar de afnemer.

  1. Gemotiveerd verkoopapparaat door de persoonlijke inzet. Omdat franchisenemers als zelfstandig ondernemer volledig verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijf staat de motivatie en de inzet hoog in het vaandel.
  2. Hogere omzet door de gezamenlijke en professionele benadering van de markt.
  3. Lagere kosten omdat volume vaak een voordelige invloed op de kosten heeft. Ook kan door grotere inkoopvolumes lagere inkoopprijzen worden gerealiseerd.
  4. Minder personeelsproblemen. Omdat de personeelsbezetting de verantwoordelijkheid van de franchisenemer is lost de franchisenemer zijn eigen personele problemen op.
  5. Lagere overhead. Franchisenemers vragen minder aandacht van het management dan filiaalleiders.

Nadelen van franchising:

Naast de vele voordelen van franchising zijn er ook een paar nadelen te noemen.

  1. Minder directe aansturing regio omdat de franchisegever minder zeggenschap heeft in de regio dan wanneer de franchisenemers zijn eigen medewerkers zouden zijn. De franchisegever schept wel de kaders; de franchisenemer investeert zelf en is binnen de kaders van de formule volledig zelfstandig. De franchisenemer heeft zich op zijn beurt wel aan de kaders van de franchiseformule te houden.
  2. Bevorderen van overleg met franchisenemers over belangrijke wijzigingen binnen de franchiseformule. Dit moet de commitment van de franchisenemers bevorderen en hiervoor is overleg nodig met de franchisenemers.
  3. Er is afhankelijkheid van het succes van franchisenemers want iedere nieuwe franchisevestiging is een startende onderneming met alle bijbehorende startersrisico’s. Franchisenemers scoren vaak beter dan vrijgevestigde starters maar het blijft voor de franchisegever tot op zekere hoogte onzeker of de volgende franchiseonderneming weer succes zal hebben.

© 2018 24People | Algemene Voorwaarden | Privacy Statement | Webdesign Wisedesigners.nl